running_yong

running_yong

马拉松达人,骑行爱好者,装备控,摄影爱好者,希望成为测评达人。参加过上海马拉松、无锡马拉松、杭州马拉松、南京马拉松、苏州马拉松等数十场全马半马赛事。

基本信息

  • 昵称: running_yong
  • 注册时间: 2018-04-28 05:26:28
  • 最后登录: 2018-08-21 21:27:56
  • 个人说明: 马拉松达人,骑行爱好者,装备控,摄影爱好者,希望成为测评达人。参加过上海马拉松、无锡马拉松、杭州马拉松、南京马拉松、苏州马拉松等数十场全马半马赛事。
登录
注册 忘记密码